Η EMMETRON δραστηριοποιήται στην βιομηχανική ζύγιση. Με την πολυετή  εμπειρία που έχει δίνει λύσεις σε εφαρμογές ηλεκτρονικής ζύγισης.

Εισάγει και κατασκευάζει ζυγούς, πλάστιγγες, γεφυροπλάστιγγες, ζυγιστικά παλετοφόρα, παλετοζυγούς, εφαρμογές ζύγισης δεξαμενών, δοσομέτρηση με ζύγιση (batching-dosing), ταινιοζυγούς, καδοζυγούς, ζυγστικά ελαιοτριβείων, ελεγκτές βάρους για όλες τις βιομηχανίες και άλλες custom εφαρμογές ζύγισης.

Ζυγοί (14)

Πλάστιγγες (9)

Γεφυροπλάστιγγες (5)

Ζυγιστικά Παλετοφόρα (1)

Γερανοζυγοί (7)

Δυναμοκυψέλες (10)

Ενδείκτες Βάρους (7)

Εξοπλισμός Ζύγισης (εκτυπωτές,juction box, αναμεταδότες) (2)

Αυτοματισμοί Ζύγισης (4)

Δοσομετρήσεις-batching (5)

Ελεγκτές Βάρους (1)

Ζύγιση Δεξαμενών-Σιλό-Παγολεκάνων (3)

Ζύγιση Φορτωτών (1)

Ζυγιστικά Ελαιοτριβείων (3)

Ταινιοζυγοί (2)