Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

Δυναμοκυψέλη 9363

 • Δυναμοκυψέλη VISHAY- REVERE Transducers
 • Δυναμοκυψέλη Εφελκυσμού
 • Από 50 – 10.000 kg
 • Προστασία IP 67

Δυναμοκυψέλη BM14G

 • Δυναμοκυψέλη ZEMIC
 • Δυναμικότητας 10 – 50 ton
 • Προστασία IP 68

Δυναμοκυψέλη BM8H

 • Δυναμοκυψέλη ZEMIC
 • Δυναμικότητας από 250 – 2000kg
 • Προστασία ΙΡ68

Δυναμοκυψέλη C-16

 • Δυναμοκυψέλη Hottinger Baldwin  Messtechnik  ( Η.Β.Μ )
 • Δυναμικότητας 40 & 60 ton
 • C3 OIML
 • Προστασία IP 69

Δυναμοκυψέλη CPX

 • Δυναμοκυψέλη DINI ARGEO
 • Δυναμικότητας από 250 – 10.000 kg
 • Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη
 • Προστασία IP 66/68

Δυναμοκυψέλη CSPM

 • Δυναμοκυψέλη VISHAY- REVERE Transducers
 • Δυναμικότητας 10 – 100 ton
 • IP 66/68

Δυναμοκυψέλη L6N

 • Δυναμοκυψέλη ZEMIC
 • Δυναμικότητας από 3 – 100kg
 • Προστασία ΙΡ65

Δυναμοκυψέλη RLC

 • Δυναμοκυψέλη VISHAY- REVERE Transducers
 • Δυναμικότητας από 250 – 10.000 kg
 • Ανοξείδωτη δυναμοκυψέλη
 • Προστασία IP 66/68

Δυναμοκυψέλη SHBxR & BM11

 • Δυναμοκυψέλη VISHAY-  REVERE Transducers και ZEMIC
 • Δυναμικότητας 5 – 500kg
 • Προστασία IP 68

Δυναμοκυψέλη SP-A

 • Δυναμοκυψέλη SENSOCAR
 • Δυναμικότητας 10 – 50 ton
 • Προστασία IP 68