Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Αυτοματισμός για γεφυροπλάστιγγες

Αυτοματιμσός για γεφυροπλάστιγγες μονής κατεύθυνσης Σύστημα διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων και ζυγίσεων, ανά ζεύγη εισόδου-εξόδου οι οποίες θα έχουν δυνατότητα εναλλαγής (σε εξόδου-εισόδου) . ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δυνατότητες Παροχή των κατάλληλων δεδομένων προς επεξεργασία από το SAP. Ο ενδείκτης των γεφυροπλαστίγγων θα είναι προγραμματισμένος ώστε σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού υπολογιστή να υπάρχει δυνατότητα ζύγισης και εκτύπωσης 1ης και 2η ζύγισης. (σε αυτή τη περίπτωση δεν θα γίνεται αποθήκευση ζυγίσεων στην βάση δεδομένων δεδομένης της μη λειτουργίας του Η/Υ) Οι γεφυροπλάστιγγες θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν και ως γεφυροπλάστιγγες εισόδου και ως γεφυροπλάστιγγες εξόδου, διαθέτοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης μίας από τις δύο γεφυροπλάστιγγες, αυτή που θα λειτουργεί θα χρησιμοποιείται και ως εισόδου και ως εξόδου. (με τη μόνη διαφορά ότι το σήμα ραδιενέργειας θα υπάρχει μόνο στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου). Σχετικά με τις εκτυπώσεις, θα δημιουργηθούν κάποιες σταθερές, με βάση τις ανάγκες σας και ο χρήστης θα έχει δυνατότητα να διαμορφώσει αντίστοιχες εκτυπώσεις, προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεδομένα από τα υπάρχοντα της βάσης. Το πρόγραμμα των εισερχόμενων και εξερχόμενων ζυγίσεων ανά ζεύγος γεφυροπλαστίγγων και η μεταφορά των δεδομένων από το χώρο της γεφυροπλάστιγγας προς τον τοπικό server. θα τρέχει σε υπολογιστή. Ανιχνευτής ραδιενέργειας στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου, ο οποίος θα δίνει ένα ψηφιακό σήμα ώστε σε περίπτωση ανίχνευσης να πραγματοποιηθεί η ορθή λειτουργία με το άνοιγμα της μπάρας εισόδου για την αποχώρηση του φορτηγού.   Περιγραφή του συστήματος Για τον έλεγχο και τη διαχείριση των εισερχομένων και εξερχομένων ζυγίσεων προσφέρεται σύστημα που θα αποτελείται από :
 • Δύο (2) γεφυροπλάστιγγες ανά εγκατάσταση. (Μια εισόδου και μια εξόδου)
 • Θα ελέγχονται από ένα ζυγιστήριο και έναν υπολογιστή και οι δύο.
  • Η/Υ που θα τρέχει το πρόγραμμα για τη διαχείριση των ζυγίσεων
  • Το ενδείκτης βάρους των γεφυροπλαστίγγων θα είναι το μοντέλο “3590-EXP” της ιταλικής εταιρείας DINI ARGEO του ομίλου RICE LAKE
  • Εκτυπωτής EPSON-LX350 για εκτύπωση αναφορών και ζυγολογίων (για έκτακτες περιπτώσεις).
 • Κεντρικός πίνακας διαχείρισης όλων των στοιχείων του αυτοματισμού και επικοινωνία με τον Η/Υ
 • Μπάρες ελέγχου: 2 στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου και 2 στην γεφυροπλάστιγγα εξόδου
 • Κάμερες αναγνώρισης αριθμού αυτοκινήτου:
Μία στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου, μία στην εξόδου και 2 για την αντίστροφή λειτουργία.
 • Φάροι σήμανσης (πράσινος- κόκκινος) για την ρύθμιση της κυκλοφορίας:
Μία στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου, μία στην εξόδου και 2 για την αντίστροφή λειτουργία
 • Διάταξη ανίχνευσης ραδιενέργειας στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου
 • Πίνακας επικοινωνίας με τον οδηγό που θα περιλαμβάνει:
  • ανιχνευτή RFID reader για την αυτόματη αναγνώριση οχημάτων
  • εκτυπωτή θερμικό custom για την εκτύπωση ζυγολογίου που θα παραλαμβάνει απευθείας ο οδηγός
  • βιομηχανικό PC με οθόνη αφής για την εμφάνιση μηνυμάτων στον οδηγό (π.χ. βάρος) αλλά και την καταχώριση στοιχείων από τον οδηγό στο σύστημα (π.χ. τι υλικά μεταφέρει το φορτηγό)
  • Οι πίνακες επικοινωνίας με τον οδηγό θα είναι:
ένας στην γεφυροπλάστιγγα εισόδου, ένας στην εξόδου και 2 για την αντίστροφή λειτουργία, συνολικά 4 τεμάχια σε κάθε ζεύγος γεφυροπλαστίγγων.
 • Ψηφιακές πινακίδες led:
τέσσερις (4) για ενημέρωση του οδηγού με κάποια βασικά μηνύματα. Εισόδου, εξόδου και δυο (2) για αντίστροφη λειτουργία, σε κάθε ζεύγος γεφυροπλαστίγγων.
 • Φωτοκύτταρα ελέγχου της σωστής τοποθέτησης του αυτοκινήτου στην γεφυροπλάστιγγα. Θα είναι 4 τεμάχια ανά γεφυροπλάστιγγα.
 • Λογισμικό access control client, server
 • Λογισμικό καμερών
 • Κεντρικό λογισμικό ελέγχου όλων των περιφερειακών και των ζυγίσεων.
 • Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
Στον υπολογιστή θα είναι εγκαταστημένα τα παρακάτω προγράμματα: βασικές λειτουργίες κεντρικού λογισμικού ελέγχου όλων των περιφερειακών και των ζυγίσεων.
 • Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της κάθε γεφυροπλάστιγγας. (Εισόδου/Εξόδου).
 • Διαχείριση αυτοματοποιημένης / χειροκίνητης λειτουργίας.
 • Εμφάνιση οθονών ζύγισης και για τις 2 γεφυροπλάστιγγες ταυτόχρονα για παρακολούθηση των αυτοματοποιημένων ζυγίσεων.
 • Επικοινωνία με τις κάμερες για ανάγνωση του αριθμού αυτοκινήτων που εκείνες έχουν αναγνωρίσει.
 • Επικοινωνία με το access control για την αναγνώριση του οδηγού του αυτοκινήτου.
 • Επικοινωνία με τους βιομηχανικούς υπολογιστές για προβολή και συλλογή δεδομένων σχετικά με το είδος των υλικών που μεταφέρουν κ.λ.π.
 • Επικοινωνία με ζυγιστήριο για λήψη βάρους και αριθμού γεφυροπλάστιγγας.
 • Έκδοση ζυγολογίου στους θερμικούς εκτυπωτές ή στον κεντρικό εκτυπωτή.
 • Αυτόματη αποθήκευση όλων των δεδομένων ζύγισης σε βάση δεδομένων.
 • To λογισμικό θα έχει δυνατότητα παραγωγής καρτελών για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα μεταφορικά μέσα και τα υλικά και την αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων.
 • Επίσης θα παράγει αναφορές σχετικά με τις ζυγίσεις, τα οχήματα, τους οδηγούς, χρονικά διαστήματα, τα υλικά, τις εταιρείες κ.λ.π
 • Μέ το λογισμικό υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας καρτέλας για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα μεταφορικά μέσα και τα διακινούμενα υλικά.
  Δεδομένα καρτελών  Από το πρόγραμμα θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής καρτέλας για πελάτες, προμηθευτές, μεταφορικών μέσων και διακινούμενων υλικών. Σε κάθε αντίστοιχη καρτέλα θα μπορούν να καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που ζητάτε: Καρτέλα για Πελάτες-Προμηθευτές Καρτέλα για τα Μεταφορικά Μέσα Καρτέλα Υλικών Διαδικασίας Ζύγισης  Το όχημα πλησιάζει τη μπάρα εισόδου προς τη γεφυροπλάστιγγα. Η κάμερα θα αναγνωρίζει την πινακίδα του, και εφόσον είναι περασμένο στην βάση δεδομένων, θα ανοίγει η μπάρα εισόδου για την είσοδο αυτού του οχήματος. Ανάβει το κόκκινο φανάρι που θα αφορά τα υπόλοιπα οχήματα ώστε να σταματήσουν. Αν το όχημα δεν είναι περασμένο στη βάση δεδομένων, τότε καταχωρείται από τον χειριστή και μετά συνεχίζεται η διαδικασία.   Κατά την είσοδο του οχήματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τη διάταξη ανίχνευσης ραδιενέργειας (εφόσον είμαστε στη γεφυροπλάστιγγα εισόδου). Αν υπάρξει πρόβλημα, θα εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή και θα ανοίξει η μπάρα εισόδου για να απομακρυνθεί το όχημα, χωρίς να ανοίξει η μπάρα εξόδου. Αν δεν υπάρξει πρόβλημα με τον έλεγχο ραδιενέργειας, η μπάρα εισόδου θα κλείσει.   Το φορτηγό θα πλησιάζει στον πίνακα επικοινωνίας και ο οδηγός περνάει τη κάρτα του από τον RFID reader. Ο οδηγός επιλέγει τα υλικά που μεταφέρει, από το βιομηχανικό ηλεκτρονικό υπολογιστή αφής και για ποιόν φορέα, αν έχουν δηλωθεί περισσότερα από έναν στη καρτέλα του. Μόλις σταθεροποιηθεί το βάρος, η ζύγιση γίνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτόματα η ζύγιση για κάποιο λόγο, θα μπορεί ο οδηγός να επιλέξει το πλήκτρο ζύγισης από την οθόνη. Αν στην καρτέλα του οχήματος είχε δηλωθεί ότι δεν χρειάζεται 2η ζύγιση, τότε σαν πρώτη καταχωρείται το απόβαρο του οχήματος και βγαίνει επιτόπου το καθαρό. Εκτυπώνεται το ζυγολόγιο και στην πινακίδα ενημέρωσης εμφανίζεται μήνυμα ότι όλα είναι εντάξει και το φορτηγό μπορεί να αποχωρήσει. Ανοίγει η μπάρα εξόδου και μόλις κατέβει το όχημα από τη γεφυροπλάστιγγα κλείνει η μπάρα εξόδου και ανάβει το πράσινο φανάρι για τα οχήματα που περιμένουν εκτός γεφυροπλάστιγγας. Αν έχει επιλεγεί υποχρεωτική 2η ζύγιση ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία στη γεφυροπλάστιγγα εξόδου με μόνη διαφορά ότι μόλις αναγνωριστεί το φορτηγό η οθόνη του υπολογιστή εμφανίζει τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί κατά τη 1η ζύγιση. Το ίδιο συμβαίνει είτε το όχημα έρχεται να αδειάσει είτε να γεμίσει. Στο ζυγολόγιο θα αναγράφονται:
 • Ημερομηνία
 • Ώρα εισόδου / εξόδου
 • Βάρος 1ης ζύγισης
 • Βάρος 2ης ζύγισης
 • Καθαρό Βάρος
 • Περιγραφή Συμβατικών Αποβλήτων
 • Πηγή προέλευσης αποβλήτων
 • Αριθμός Οχήματος
 • Όνομα-Επώνυμο Οδηγού
Εκτύπωση στατιστικών Θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων, συνολικές ποσότητες εισερχομένων και εξερχομένων προς και από το ΣΜΑ. Φυσικά θα μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από το χρήστη διάφορα στοιχεία από τις αντίστοιχες καρτέλες και φίλτρα για τη προσαρμογή των αναφορών. Οι αναφορές θα βγαίνουν σε μορφή επεξεργάσιμη από το SAP κατόπιν συνεννόησης.