Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Αυτοματισμός δοσομέτρησης και ανάδευσης υλικών

Ο πίνακας αυτοματισμού θα αναλάβει την αυτοματοποιημένη διαδικασία των δεξαμενών για την δημιουργία έτοιμου προϊόντος και στη συνέχεια την τροφοδοσία στο buffer της αυτόματης γεμιστικής.

Περιγραφή του αυτοματισμού

Ο πίνακας θα έχει σαν βασικά στοιχεία ένα PLC με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, μία οθόνη ΗΜΙ για την επικοινωνία με το χειριστή και ένα ζυγιστήριο με software κατάλληλο για δοσομετρήσεις.

Αυτοματισμός για Δεξαμενή Νερού

Στη δεξαμενή νερού θα υπάρχουν 3 αισθητήρια. Το 1ο θα είναι για τον έλεγχο υπερπλήρωσης της δεξαμενής, όπου θα ενεργοποιείται μία επαφή για να σταματήσει η αντλία τροφοδοσίας της δεξαμενής νερού. Τα άλλα δύο αισθητήρια θα είναι για τον αυτοματισμό της αντλίας εξόδου της δεξαμενής νερού. Η αντλία εξόδου όταν μπαίνει σε λειτουργία θα έχει 3 διαφορετικά modes. Το 1ο θα είναι για την ανακυκλοφορία όπου θα ενεργοποιείται η αντίστοιχη έξοδος για το άνοιγμα της ηλεκτροβάνας ανακυκλοφορίας. Το 2ο θα είναι για παροχή νερού προς τη δεξαμενή Premix. Προς αυτή τη δεξαμενή θα γίνεται δοσομέτρηση με βάση ένα ροόμετρο που θα μετράει την παροχή του νερού. (ανάγνωση παλμών από το plc). Θα ανοίγει η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα και θα κλείνουν οι άλλες δύο. Το 3ο είναι να στέλνει προς το μεγάλο δοχείο που είναι και το ζυγιζόμενο με βάση το βάρος που έχει προεπιλεγεί. Όταν τελειώνει η δοσομέτρηση του premix ή του ζυγιζόμενου δοχείου, τότε επανέρχεται στο mode ανακυκλοφορίας. Οι στροφές αυτής της αντλίας θα ρυθμίζονται με PID  έλεγχο βάση αναλογικής τιμής που θα διαβάζεται από αισθητήριο πίεσης.

Αυτοματισμός για Δεξαμενή Premix

Η τροφοδοσία της θα γίνεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τη δεξαμενή νερού. Θα υπάρχει inverter για τον έλεγχο του αναδευτήρα. Οι στροφές θα ρυθμίζονται από το plc με αναλογική έξοδο χωρίς κάποιον ιδιαίτερο αυτοματισμό. Στην έξοδο της θα υπάρχει αεροδιαφραγματική αντλία η οποία θα στέλνει το υλικό προς το ζυγιζόμενο μεγάλο δοχείο. Η αντλία θα ελέγχεται με βαλβίδα αέρος που θα ελέγχεται από το Plc. Η ταχύτητα της αντλίας θα ελέγχεται με δικό σας μέσο.

Αυτοματισμός Μεγάλου Δοχείου Ζυγιζόμενου

Σε αυτό το δοχείο θα πραγματοποιείται δοσομέτρηση με βάση το βάρους από 3 εισερχόμενους προορισμούς. Ο 1ος θα είναι η δεξαμενή νερού, ο 2ος θα είναι το δοχείο Premix και ο 3ος θα είναι του Υλικού. Η δοσομέτρηση από τη δεξαμενή νερού θα γίνεται από ηλεκτρική αντλία, από το δοχείο Premix με αεροδιαφραγματική αντλία και από το δοχείο του Υλικού επίσης με αεροδιαφραγματική αντλία. Ο έλεγχος ταχύτητας των αεροδιαφραγματικών αντλιών θα γίνεται από εσάς. Τέλος μόλις είναι έτοιμο το προϊόν υπάρχει επικοινωνία με τη γεμιστική μηχανή ώστε να ενεργοποιηθεί η αεροδιαφραγματική αντλία εξόδου του μεγάλου δοχείου για να γεμίσει το buffer της γεμιστικής. Για την υλοποίηση των συνταγών δοσομέτρησης θα πρέπει να γίνει συνεννόηση ώστε να επιβεβαιωθεί ο τρόπος δημιουργίας και εκτέλεσης των συνταγών με τον τεχνικό σας.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε ανοξείδωτο πίνακα στον οποίο θα υπάρχει φάρος 3 χρωμάτων, και μία πρίζα μονοφασική με διακόπτη ON/OFF για χρήση μίας λάμπας UV. Τα βασικά στοιχεία του πίνακα θα είναι τα εξής: 1)PLC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO. Σε αυτό θα προστεθούν κάρτες επέκτασης για μία αναλογική έξοδο και 8 ψηφιακές εξόδους. Συνολικά θα έχει 18 ψηφιακές εξόδους, 14 ψηφιακές εισόδους, 3 αναλογικές εξόδους, 2 αναλογικές εισόδους, δυνατότητα ανάγνωσης παλμών, δυνατότητα επικοινωνίας με την ΗΜΙ και το ζυγιστήριο. 2) Οθόνη Siemens PANEL HMI KTP700 BASIC DP,7" TFT DISPLAY,PROFINET INTERFACE. 3) Ηλεκτρονικός ενδείκτης Ιταλικής κατασκευής που θα στέλνει το βάρος στο plc με modbus. Στη συνέχεια θα γίνεται η ρύθμιση της δοσομέτρησης από την οθόνη ΗΜΙ. 4) Inverter ABB acs 480. Θα υπάρχουν 3 inverter της σειράς 480. Τα 2 θα είναι για 2,5kW και το 1 για 1,5kW. 5) Οι ηλεκτροβαλβίδες και τα πνευματικά στοιχεία θα είναι της εταιρείας Parker. Περιλαμβάνονται 6 βαλβίδες με τα πηνία τους και τα ρακόρ τους ¼ για τον έλεγχο των 3 βανών στην έξοδο της δεξαμενής νερού και των 3 διαφραγματικών αντλιών (θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επιπλέον βαλβίδες για έλεγχο βανών στην έξοδο των αντλιών ή επιπλέον βαλβίδες για καλύτερη ρύθμιση της ταχύτητας των αεροδιαφραγματικών αντλιών).

Αυτόματος έλεγχος δοσομέτρησης, ζύγισης και ανάμειξης υλικών

 • Αυτόματος έλεγχος δοσομέτρησης και ανάμιξης υλικών
 • Ηλεκτρονικός ενδείκτης για διάφορες εφαρμογές
 • Μεγάλο πλήθος αποθηκευμένων συνταγών για διαφορετικά υλικά
 • Πλήρως αυτόματη δοσομέτρηση
 • Μερική και ολική εκκένωση μίγματος
 • Ελεγχόμενη τροφοδοσία υλικών σε 2 ταχύτητες για καλή ακρίβεια
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και PLC για μεταφορά επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων
 • SCADA

Δοσομέτρηση σε ζυγιζόμενη διάταξη με πίνακα αυτοματισμού

Ζυγιζόμενη διάταξη δοσομετρήσεων. Η ζυγιστική  διάταξη περιλαμβάνει ένα κύλινδρο χωρητικότητας x lt ο οποίος ζυγίζεται με μία δυναμοκυψέλη. Από το πάνω μέρος θα εισέρχεται το προϊόν, και όταν φτάσει το επιθυμητό βάρος, θα διακόπτεται η παραπάνω παροχή του κλείνοντας 2 butterfly. Στη συνέχεια θα ανοίγει butterfly, που θα βρίσκεται στο  κάτω μέρος του κυλίνδρου για την εκκένωση του προϊόντος προς το σύστημά σας. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται αυτόματα. Περιγραφή του Κύκλου Λειτουργίας
 1. Ο χειριστής πιέζει το Start button για την αυτόματη διαδικασία .
 2. Ανοίγουν οι 2 butterfly της παροχής και ξεκινάει η αντλία με τη γρήγορη ταχύτητα.
 3. Μόλις φτάσει τι βάρος κοντά στο στόχο, κλείνει η 1η  από τις 2 butterfly και πέφτει η αντλία στην αργή ταχύτητα ( για λόγους ακρίβειας).
 4. Μόλις φτάσει το βάρος στόχο, σταματάει η αντλία να φέρνει υλικό, κλείνει και η 2η butterfly παροχής και ανοίγει η butterfly εξόδου μόλις πάρει σήμα από εσάς.
 5. Μόλις αδειάσει ο κύλινδρος από λάδι, κλείνει η butterfly εξόδου, και ο κύκλος πάει πάλι στο βήμα 2 για επανάληψη των κύκλων.
Η διάταξη που  περιλαμβάνει
 • Τον ανοξείδωτο πίνακα αυτοματισμού για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας με ιταλικό ζυγιστήριο και plc siemens για τον έλεγχο όλης της διαδικασίας
 • τον κάδο χωρητικότητας x lt καθώς και τη ζύγιση αυτού.
 • Τις πνευματικές βαλβίδες με πηνία 24Vdc για τον έλεγχο των πνευματικών butterfly (3 τεμάχια) όπου θα προσαρμοστούν στις butterfly που θα πάρουμε ως δείγμα.
 • Θα υπάρχει αισθητήριο στάθμης ψηλά στο πλάι του οίκου IFM για έλεγχο υπερχείλισης καθώς και φάρος για ένδειξη σφαλμάτων.
 • Ανοξείδωτο καπάκι για τον κύλινδρο στο πάνω μέρος για προστασία από το περιβάλλον.
Προαιρετικά θα περιλαμβάνεται η αντλία, οι butterfly, οι σωληνώσεις τροφοδοσίας και εξόδου του λαδιού προς και από το κάδο, η κολώνα στήριξης της όλης ζυγιστικής διάταξης και το καλώδιο που θα φεύγει από τον πίνακα αυτοματισμού προς την εντολή start/stop της αντλίας.

Ζυγιστικό σύστημα διαχείρισης και διανομής ελαιολάδου

 • Ζυγιστικό σύστημα για την ζύγιση του λαδιού ανά παραγωγό, την παρακράτηση του δικαιώματος του ελαιοτριβείου, και την διανομή της παρτίδας στους προορισμούς (δεξαμενές, λαδίκες, γεμιστικό κλπ.)
 • Προσαρμόζεται κάτω από τους διαχωριστήρες .
 • Χωρητικότητα 500, 750 ή 1000 lt.
 • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης.
 • Συνεχής παραλαβή, με κάδο συλλογής ελαιολάδου (χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των διαχωριστήρων)
 • Ανοξείδωτη αντλία
 • Ανοξείδωτες βάνες προς τους επιθυμητούς προορισμούς.
 • Μάνικα τροφίμων για τα δοχεία (λαδίκες).
 • Ενδεικτικές διαστάσεις διανομής 1000 lt: 200 x 120 x Υ:115 cm
 • Οι διαστάσεις δυνατόν να μεταβληθούν αναλόγως του διαθέσιμου χώρου και της διάταξης των διαχωριστήρων.
 • Κάδο (buffer) χωρητικότητας 250 -350 lt, για την παραλαβή ελαιολάδου από τα ακροφύσια εκροής των διαχωριστήρων, που  ελέγχεται από ανοξείδωτη ball valve κατάλληλη για τρόφιμα.
 • Ζυγιστικό κάδο χωρητικότητας 500 ή 750 ή 1000 lt  (αναλόγως του διαθέσιμου του υψομέτρου από το έδαφος και της διαθέσιμης επιφάνειας).
 • Οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πάχους 2 mm και είναι ειδικά διαμορφωμένοι έτσι ώστε να προσφέρουν υψηλή αντοχή και να μην παρακρατούν ελαιόλαδο.
 • Όλα τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα σε Autocad, οι κοπές γίνονται με laser και υπάρχει πλήρης εναλλαξιμότητα ανταλλακτικών.
 • Τέσσερις δυναμοκυψέλες τύπου shear beam, υψηλής ακρίβειας.
 • Η δεξαμενή ελέγχεται και εκκενώνεται από ανοξείδωτη χαμηλόστροφη αντλία θετικής μετατόπισης, ειδικής για την αποφυγή σύνθλιψης του ελαιολάδου μέσω του πίνακα ελέγχου.