Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Αναβάθμιση συστήματος αναμίξεων και επικοινωνία με ηλ. υπολογιστή

Για τον εκσυχρονισμό  ενός συστήματος αναμείξεων, χρειάζεται η αλλαγή των παλαιών ενδεικτών με τους αντίστοιχους καινούργιους CPW. Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν software. Το 1ο έχει να κάνει με την διαχείριση των συνταγών. Μέσα από αυτό το software δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής συνταγών από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 2ο έχει να κάνει με στατιστικά και δεδομένα εκτέλεσης των συνταγών.

          Software DB Manager

Για να μπορεί ο χειριστής να διαχειριστεί πιο εύκολα τις συνταγές από ηλεκτρονικό υπολογιστή, απαιτείται Sotware «DB Manager» για την διαχείριση των βάσεων δεδομένων (συνταγών). Tο συγκεκριμένο software παρέχει δυνατότητα αλλαγών, ανάγνωσης και μεταφοράς των συνταγών από/προς τον υπολογιστή και προς/από τους ενδείκτες. Με το συγκεκριμένο software υπάρχει:
 • Δυνατότητα εύκολης διαμόρφωσης πολλών συνταγών και μεταφοράς αυτών στους ενδείκτες.
 • Δεν περιλαμβάνει την επιλογή της συνταγής που θα εκτελεστεί ή την εκκίνηση της διαδικασίας
 • Αποθήκευση αυτών των συνταγών στο software
 • Προστασία μέσω κωδικού την μεταφορά δεδομένων για αποφυγή λάθους
 • Επικοινωνία με ethernet (TCP-IP)
 • Εύκολη αναζήτηση των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών ενδεικτών
 • Εισαγωγή/Εξαγωγή σε excel αρχεία
 

Software Weimonitor

Για να έχετε τη δυνατότητα λήψης δεδομένων από τις εκτελεσμένες συνταγές σας στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή σας  θα χρειαστεί άδειες του software «Weimonitor». Με το συγκεκριμένο software επιτυγχάνεται η αποθήκευση των δόσεων που εκτελούνται σε «πραγματικό» χρόνο και υπάρχει στη συνέχεια ανάλυση ανά συνταγή του συνολικού βάρους αλλά και των βαρών των επιμέρους υλικών. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχείο excel ή txt. Με το συγκεκριμένο software υπάρχει η δυνατότητα:
 • Να βλέπετε και να αποθηκεύετε σε πραγματικό χρόνο τις φάσεις ζύγισης
 • Επιλογή συγκεκριμένου χρόνου που θα γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων από τον ενδείκτη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Τα δεδομένα χωρίζονται σε στήλες, και μπορούν να είναι πλήρως customized
 • Εξαγωγή των δεδομένων σε excel

Ηλεκτρονικός ενδείκτης 3590EGT

Το software που θα έχει ο ενδείκτης είναι κατάλληλο για δοσομετρήσεις υλικών.
 • Διαχείριση όλης της διαδικασίας δοσομέτρησης
 • Εκτύπωση δεδομένων
 • Αποθήκευση των καταναλώσεων
 • Έλεγχο του μέγιστου χρόνου δοσομέτρησης
 • Βάση δεδομένων μέχρι και 100 φάσεις
 • Μέχρι 500 συνταγές, όπου κάθε συνταγή μπορεί να έχει μέχρι 50 φάσεις
 • Δυνατότητα back up και προγραμματισμού μέσω του software “dinitools”.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • 8 inch Touch screen indicator ή 5,7 inch Touch screen indicator με software κατάλληλο για δοσομετρήσεις πολλαπλών προιόντων (ο ενδείκτης με 5,7 inch έχει μικρότερη οθόνη αλλά έχει και αριθμητικά πλήκτρα, σε αντίθεση με τον 8 inch που έχει μόνο touch οθόνη)
 • Κάρτα επέκτασης με όλα τα ψηφιακά inputs (6 IN) /outputs (12 Out)
 • Δυνατότηα για επιπλέον πεδίο όπως Batch Number σε κάθε ingredient.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το barcode scanner για τον ορθό έλεγχο επιλογής υλικού

Θερμικός εκτυπωτής αυτοκόλλητων ετικετών

 • PRINTING METHOD: Direct thermal
 • PRINTING RESOLUTION: 203 dpi (8 dots/mm).
 • PRINT SPEED: up to 127 mm/sec
 • MAXIMUM PRINT LENGTH: 1016 mm
 • MAXIMUM PRINT WIDTH: 108 mm
 • LABEL LENGTH: From 10 mm up to 999 mm
 • LABEL WIDTH: From 20 mm up to 112 mm
 • LABEL THICKNESS: From 0.06 mm up to 0.19 mm
 • LABEL ROLL DIMENSIONS: 127 mm OD (5.0" OD)
 • Εκτύπωση αγγλικών (όνομα συνταγής, ημερομηνία, ΑΑ δοσομέτρησης)
 • Περιλαμβάνει 2 ρολά των 1000 αυτοκόλλητων θερμικών ετικετών (w=54mm, h=66mm.               8mm hole, 120mm external diameter)

POCKET BLUETOOTH BARCODE SCANNER SERIES "SCBTHP"

 • Reading: 1D/2D
 • Operating life of approx. 10 hours (considering 1 scan every 5 seconds).
 • Recharge through USB mini cable.
 • Built-in bluetooth interface για ασύρματη σύνδεση
 • Για έλεγχο ανάγνωσης σωστού barcode (σε περίπτωση λάθος ανάγνωσης θα εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του ενδείκτη)
 • Θα μπορεί να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου μέσω barcode από το μενού ρυθμίσεων του ενδείκτη

USB

Οι ενδείκτες κρατάνε εσωτερικά στη μνήμη τους περίπου 500 μετρήσεις μέχρι να συνδεθεί με τον ηλεκτρονικό υπολογστή ο οποίος θα τραβήξει τα δεδομένα. Για επιπλέον χώρο δεδομένων στη πλευρά του ενδείκτη, υπάρχει δυνατότητα χρήσης USB σε αυτόν, από το οποίο θα τραβάει αυτόματα τα δεδομένα ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.

Παραμετροποίηση του Συστήματος

Η εταιρεία μας κάνει όλη την παραμετροποίηση που χρειάζεται για τα software διαχείρισης συνταγών και λήψεις των δεδομένων των δοσομετρήσεων και εκτυπώσεις αυτών.

Αυτοματισμός δοσομέτρησης και ανάδευσης υλικών

Ο πίνακας αυτοματισμού θα αναλάβει την αυτοματοποιημένη διαδικασία των δεξαμενών για την δημιουργία έτοιμου προϊόντος και στη συνέχεια την τροφοδοσία στο buffer της αυτόματης γεμιστικής.

Περιγραφή του αυτοματισμού

Ο πίνακας θα έχει σαν βασικά στοιχεία ένα PLC με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, μία οθόνη ΗΜΙ για την επικοινωνία με το χειριστή και ένα ζυγιστήριο με software κατάλληλο για δοσομετρήσεις.

Αυτοματισμός για Δεξαμενή Νερού

Στη δεξαμενή νερού θα υπάρχουν 3 αισθητήρια. Το 1ο θα είναι για τον έλεγχο υπερπλήρωσης της δεξαμενής, όπου θα ενεργοποιείται μία επαφή για να σταματήσει η αντλία τροφοδοσίας της δεξαμενής νερού. Τα άλλα δύο αισθητήρια θα είναι για τον αυτοματισμό της αντλίας εξόδου της δεξαμενής νερού. Η αντλία εξόδου όταν μπαίνει σε λειτουργία θα έχει 3 διαφορετικά modes. Το 1ο θα είναι για την ανακυκλοφορία όπου θα ενεργοποιείται η αντίστοιχη έξοδος για το άνοιγμα της ηλεκτροβάνας ανακυκλοφορίας. Το 2ο θα είναι για παροχή νερού προς τη δεξαμενή Premix. Προς αυτή τη δεξαμενή θα γίνεται δοσομέτρηση με βάση ένα ροόμετρο που θα μετράει την παροχή του νερού. (ανάγνωση παλμών από το plc). Θα ανοίγει η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα και θα κλείνουν οι άλλες δύο. Το 3ο είναι να στέλνει προς το μεγάλο δοχείο που είναι και το ζυγιζόμενο με βάση το βάρος που έχει προεπιλεγεί. Όταν τελειώνει η δοσομέτρηση του premix ή του ζυγιζόμενου δοχείου, τότε επανέρχεται στο mode ανακυκλοφορίας. Οι στροφές αυτής της αντλίας θα ρυθμίζονται με PID  έλεγχο βάση αναλογικής τιμής που θα διαβάζεται από αισθητήριο πίεσης.

Αυτοματισμός για Δεξαμενή Premix

Η τροφοδοσία της θα γίνεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τη δεξαμενή νερού. Θα υπάρχει inverter για τον έλεγχο του αναδευτήρα. Οι στροφές θα ρυθμίζονται από το plc με αναλογική έξοδο χωρίς κάποιον ιδιαίτερο αυτοματισμό. Στην έξοδο της θα υπάρχει αεροδιαφραγματική αντλία η οποία θα στέλνει το υλικό προς το ζυγιζόμενο μεγάλο δοχείο. Η αντλία θα ελέγχεται με βαλβίδα αέρος που θα ελέγχεται από το Plc. Η ταχύτητα της αντλίας θα ελέγχεται με δικό σας μέσο.

Αυτοματισμός Μεγάλου Δοχείου Ζυγιζόμενου

Σε αυτό το δοχείο θα πραγματοποιείται δοσομέτρηση με βάση το βάρους από 3 εισερχόμενους προορισμούς. Ο 1ος θα είναι η δεξαμενή νερού, ο 2ος θα είναι το δοχείο Premix και ο 3ος θα είναι του Υλικού. Η δοσομέτρηση από τη δεξαμενή νερού θα γίνεται από ηλεκτρική αντλία, από το δοχείο Premix με αεροδιαφραγματική αντλία και από το δοχείο του Υλικού επίσης με αεροδιαφραγματική αντλία. Ο έλεγχος ταχύτητας των αεροδιαφραγματικών αντλιών θα γίνεται από εσάς. Τέλος μόλις είναι έτοιμο το προϊόν υπάρχει επικοινωνία με τη γεμιστική μηχανή ώστε να ενεργοποιηθεί η αεροδιαφραγματική αντλία εξόδου του μεγάλου δοχείου για να γεμίσει το buffer της γεμιστικής. Για την υλοποίηση των συνταγών δοσομέτρησης θα πρέπει να γίνει συνεννόηση ώστε να επιβεβαιωθεί ο τρόπος δημιουργίας και εκτέλεσης των συνταγών με τον τεχνικό σας.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε ανοξείδωτο πίνακα στον οποίο θα υπάρχει φάρος 3 χρωμάτων, και μία πρίζα μονοφασική με διακόπτη ON/OFF για χρήση μίας λάμπας UV. Τα βασικά στοιχεία του πίνακα θα είναι τα εξής: 1)PLC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO. Σε αυτό θα προστεθούν κάρτες επέκτασης για μία αναλογική έξοδο και 8 ψηφιακές εξόδους. Συνολικά θα έχει 18 ψηφιακές εξόδους, 14 ψηφιακές εισόδους, 3 αναλογικές εξόδους, 2 αναλογικές εισόδους, δυνατότητα ανάγνωσης παλμών, δυνατότητα επικοινωνίας με την ΗΜΙ και το ζυγιστήριο. 2) Οθόνη Siemens PANEL HMI KTP700 BASIC DP,7" TFT DISPLAY,PROFINET INTERFACE. 3) Ηλεκτρονικός ενδείκτης Ιταλικής κατασκευής που θα στέλνει το βάρος στο plc με modbus. Στη συνέχεια θα γίνεται η ρύθμιση της δοσομέτρησης από την οθόνη ΗΜΙ. 4) Inverter ABB acs 480. Θα υπάρχουν 3 inverter της σειράς 480. Τα 2 θα είναι για 2,5kW και το 1 για 1,5kW. 5) Οι ηλεκτροβαλβίδες και τα πνευματικά στοιχεία θα είναι της εταιρείας Parker. Περιλαμβάνονται 6 βαλβίδες με τα πηνία τους και τα ρακόρ τους ¼ για τον έλεγχο των 3 βανών στην έξοδο της δεξαμενής νερού και των 3 διαφραγματικών αντλιών (θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επιπλέον βαλβίδες για έλεγχο βανών στην έξοδο των αντλιών ή επιπλέον βαλβίδες για καλύτερη ρύθμιση της ταχύτητας των αεροδιαφραγματικών αντλιών).

Αυτόματος έλεγχος δοσομέτρησης, ζύγισης και ανάμειξης υλικών

 • Αυτόματος έλεγχος δοσομέτρησης και ανάμιξης υλικών
 • Ηλεκτρονικός ενδείκτης για διάφορες εφαρμογές
 • Μεγάλο πλήθος αποθηκευμένων συνταγών για διαφορετικά υλικά
 • Πλήρως αυτόματη δοσομέτρηση
 • Μερική και ολική εκκένωση μίγματος
 • Ελεγχόμενη τροφοδοσία υλικών σε 2 ταχύτητες για καλή ακρίβεια
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και PLC για μεταφορά επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων
 • SCADA

Δοσομέτρηση σε ζυγιζόμενη διάταξη με πίνακα αυτοματισμού

Ζυγιζόμενη διάταξη δοσομετρήσεων. Η ζυγιστική  διάταξη περιλαμβάνει ένα κύλινδρο χωρητικότητας x lt ο οποίος ζυγίζεται με μία δυναμοκυψέλη. Από το πάνω μέρος θα εισέρχεται το προϊόν, και όταν φτάσει το επιθυμητό βάρος, θα διακόπτεται η παραπάνω παροχή του κλείνοντας 2 butterfly. Στη συνέχεια θα ανοίγει butterfly, που θα βρίσκεται στο  κάτω μέρος του κυλίνδρου για την εκκένωση του προϊόντος προς το σύστημά σας. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται αυτόματα. Περιγραφή του Κύκλου Λειτουργίας
 1. Ο χειριστής πιέζει το Start button για την αυτόματη διαδικασία .
 2. Ανοίγουν οι 2 butterfly της παροχής και ξεκινάει η αντλία με τη γρήγορη ταχύτητα.
 3. Μόλις φτάσει τι βάρος κοντά στο στόχο, κλείνει η 1η  από τις 2 butterfly και πέφτει η αντλία στην αργή ταχύτητα ( για λόγους ακρίβειας).
 4. Μόλις φτάσει το βάρος στόχο, σταματάει η αντλία να φέρνει υλικό, κλείνει και η 2η butterfly παροχής και ανοίγει η butterfly εξόδου μόλις πάρει σήμα από εσάς.
 5. Μόλις αδειάσει ο κύλινδρος από λάδι, κλείνει η butterfly εξόδου, και ο κύκλος πάει πάλι στο βήμα 2 για επανάληψη των κύκλων.
Η διάταξη που  περιλαμβάνει
 • Τον ανοξείδωτο πίνακα αυτοματισμού για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας με ιταλικό ζυγιστήριο και plc siemens για τον έλεγχο όλης της διαδικασίας
 • τον κάδο χωρητικότητας x lt καθώς και τη ζύγιση αυτού.
 • Τις πνευματικές βαλβίδες με πηνία 24Vdc για τον έλεγχο των πνευματικών butterfly (3 τεμάχια) όπου θα προσαρμοστούν στις butterfly που θα πάρουμε ως δείγμα.
 • Θα υπάρχει αισθητήριο στάθμης ψηλά στο πλάι του οίκου IFM για έλεγχο υπερχείλισης καθώς και φάρος για ένδειξη σφαλμάτων.
 • Ανοξείδωτο καπάκι για τον κύλινδρο στο πάνω μέρος για προστασία από το περιβάλλον.
Προαιρετικά θα περιλαμβάνεται η αντλία, οι butterfly, οι σωληνώσεις τροφοδοσίας και εξόδου του λαδιού προς και από το κάδο, η κολώνα στήριξης της όλης ζυγιστικής διάταξης και το καλώδιο που θα φεύγει από τον πίνακα αυτοματισμού προς την εντολή start/stop της αντλίας.