Γεμιστικά Για Υγρά (12)

Γεμιστικά για Παχύρευστα (7)

Βιδωτικά - Κλειστικά - Ταπωτικά (5)

Αυτόματες (Μηχανές) Γραμμές Συσκευασίας Υγρών (5)

Γεμιστικά Για Στερεά (5)

Ενσακιστικά (2)

Ετικετέζες (5)

Καψυλιέρες (3)

Κλειστικά Χαρτοκιβωτίων (1)

Μηχανές Κάθετης Συσκευασίας (1)

Μηχανήματα Vacuum (2)

Μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου (ελεγκτές βάρους -ανιχνευτές μετάλλων-x-ray) (3)

Μηχανήματα Συσκευασίας Για Sticks (1)

Σήμανση-Εκτυπωτές Ink Jet (3)

Τυλιχτικά Παλετών (1)

Υλικά συσκευασίας-φίλτρα χάρτου (1)

Φίλτρα Γης Διατόμων (1)

Φίλτρα Πλακών (2)

Φυσιτικά - Πλυστικά (1)