Συμβουλές

Πώς συσκευάζεται το ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο: Θρεπτική Αξία και Συσκευασία

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα προϊόν πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, των οποίων η διατήρηση εξαρτάται από τη σωστή και έγκαιρη συσκευασία του. Είναι επίσης ένα προϊόν, το οποίο υπόκειται σε ελάχιστη επεξεργασία σε όλα τα στάδια από τη συλλογή της ελιάς μέχρι τη συσκευασία, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν μεν να συντελέσουν στη διατήρησή του, θα αλλοίωναν δε τη γεύση και την αγνότητά του. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι διαδικασίες, για να μπορεί το ελαιόλαδο να φτάνει αναλλοίωτο στους καταναλωτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου οι εξαγωγές λαδιού ανθούν.

Μεταφορά και Ζύγιση Ελαιόλαδου

Το πρώτο στάδιο, μετά φυσικά από το μάζεμα του καρπού και την πολτοποίηση της ελιάς σε λάδι, είναι η μεταφορά του ελαιόλαδου που παράχθηκε από το ελαιοτριβείο στη μονάδα όπου θα συσκευασθεί. Η μεταφορά γίνεται σε ειδικά βυτία, στα οποία αποθηκεύεται το λάδι. Όταν το φορτηγό φτάσει στη μονάδα, ανεβαίνει στη γεφυροπλάστιγγα, η οποία σε συνεργασία με τις δυναμοκυψέλες ζυγίζει το φορτίο και μετατρέπει το βάρος σε ηλεκτρικό σήμα για επεξεργασία από τον υπολογιστή. Το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί αργότερα, όταν το φορτηγό, αφού έχει ξεφορτώσει το λάδι, θα ζυγιστεί ξανά στη γεφυροπλάστιγγα. Με αυτόν τον τρόπο, αφού από το αρχικό βάρος αφαιρεθεί το βάρος του φορτηγού, θα μπορέσει να ανευρεθεί το καθαρό βάρος του φορτίου, δηλαδή του λαδιού.

Ζυγιστικό σύστημα διαχείρισης και διανομής ελαιολάδου EMMETRON Systems
Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για τυποποιητήρια ελαιόλαδου

Διαδικασία Γεμίσματος Μπουκαλιών

Στη συνέχεια τα γεμιστικά μηχανήματα αναλαμβάνουν να γεμίσουν τα μπουκάλια με λάδι. Τα γεμιστικά ελαιόλαδου συνεργάζονται κατά τη διαδικασία της γέμισης με ειδικά ζυγιστικά συστήματα, τα οποία ζυγίζουν το βάρος του κάθε μπουκαλιού για να υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία στο τελικό προϊόν. Εκτός όμως από ζυγιστικά μηχανήματα η γραμμή συσκευασίας ελαιόλαδου αποτελείται και από ογκομετρικά γεμιστικά μηχανήματα, τα οποία μέσω ειδικών κεφαλών γεμίζουν το κάθε μπουκάλι μετρώντας τον όγκο του. Τόσο ο όγκος όσο και το βάρος μπορούν να σταλούν ως δεδομένα στην ετικετέζα, η οποία θα τυπώσει ετικέτες που θα τα αναγράφει με ακρίβεια.

Πωματιστικά και Ετικέτες Ελαιόλαδου

Στα μηχανήματα συσκευασίας ελαιόλαδου ανήκουν και τα πωματιστικά, με τα οποία τοποθετούνται πώματα σε κάθε είδους μπουκάλι. Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τύποι πωμάτων για γυάλινα, λευκοσιδηρά και πλαστικά μπουκάλια. Έπειτα, οι αυτόματες ετικετέζες επικολλούν ετικέτες μπρος και πίσω στο μπουκάλι, ετικέτες οι οποίες φέρουν στην επιφάνειά τους τα δεδομένα που επιλέγει ο παραγωγός. Όπως προελέχθη, κύρια δεδομένα θεωρούνται ο όγκος και το βάρος, ενώ βέβαια αναγράφονται και το όνομα της εταιρείας του ελαιόλαδου αλλά και κάποια βασικά χαρακτηριστικά του λαδιού, όπως για παράδειγμα αν πρόκειται για αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

Αυτόματη ετικετέζα EMMETRON Systems

Πληροφορίες και Επιλογές Καταναλωτή

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει όλα τα στοιχεία του λαδιού και έχει τη σιγουριά πως αυτό συσκευάσθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής, χωρίς η ποιότητα αυτή να εξαρτάται από τον παραγωγό του λαδιού και το μέγεθός του, αφού κατά κανόνα τη συσκευασία του ελαιόλαδου αναλαμβάνουν ανεξάρτητες, εξειδικευμένες μονάδες που διαθέτουν ολοκληρωμένες γραμμές συσκευασίας ελαιόλαδου. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή να αποφασίσει ποια χαρακτηριστικά τον ενδιαφέρουν και να επιλέξει το αντίστοιχο λάδι. Μάθετε περισσότερα για την συσκευασία και τυποποίηση ελαιολάδου.